Vandaag is het internationale dag van het vrijwilligerswerk.
Graag willen wij alle helpende handen even in de bloemetjes zetten ! Een welgemeende DANKJEWEL aan alle mensen die ons helpen tijdens verschillende activiteiten op school!
DANKJEWEL aan de mensen van het middagtoezicht
DANKJEWEL aan de (bus)chauffeurs
DANKJEWEL aan alle leesmama's, papa's, opa's, opa's
DANKJEWEL aan de creahulpje
DANKJEWEL aan alle tuiniers
DANKJEWEL aan de helpende handen op het mosselfeest
DANKJEWEL aan iedereen die we vergeten opsommen zijn!

Een welgemeende DANKJEWEL van het leerkrachtenteam !

Meer lezen

Basisschool Berkenboom De Ritsheuvel was live.

Meer lezen

Vandaag konden we genieten van verhalen die werden voorgelezen door papa's, mama's, oma's en opa's...het mooiste en leukste moment van de dag...

Meer lezen

Weet dat onze school door heel wat mensen gesponsord wordt...om nog beter onderwijs te kunnen verschaffen NATUURlijk.
Dank aan iedereen...want zonder hen kan ook het 36ste Mosselfeest niet worden wat het nu is.

Meer lezen

Ook dit jaar halen we een heleboel medailles en enkele bekers binnen met de jaarlijkse zwemwedstrijd. Proficiat aan alle enthousiaste deelnemers en dankjewel aan de supporters!
Ook een welgemeende dankjewel aan Ann en Mieke voor hun inzet!

Foto's volgen nog!

Vandaag een fijn moment voor de kinderen... nieuwe diertjes werden op school welkom geheten. Konijntjes, kippen en twee geitjes. We vierden dit met een melkreceptie waarbij we allerlei soorten melk en kaas konden proeven... en natuurlijk mochten we van Veearts Ann Timmers de dieren eens aaien terwijl we uitleg kregen over hoe we best zorgen voor deze nieuwe schoolvriendjes.

Meer lezen

Ook de ouderraad van onze school is er bij met een spelletjesstand voor de kinderen...

Meer lezen

Ons schoolproject in een notendop

Een gewone katholieke basisschool

Basisschool De Ritsheuvel is een school voor gewoon kleuter- en lager onderwijs.  We volgen de leerplannen van het Vrij (Katholiek) Gesubsidieerd Onderwijs.  Doorheen de verschillende groepen worden de kinderen begeleid naar het bereiken van de eindtermen.  Op het eind van de lagere school worden de leerlingen georiënteerd naar een studierichting in het secundair onderwijs die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

Het katholieke karakter van de school wordt geconcretiseerd via de lessen godsdienst.  De door het evangelie geïnspireerde verbondenheid met mensen roept ons op tot engagement. Dit geven we gestalte tijdens vieringen en door onze deelname aan humanitaire acties. Daarnaast willen we als school de band met de lokale dorpsgemeenschap, en parochie mee aanhalen en vorm geven.

Een zorgzame basisschool

In de basisschool De Ritsheuvel verloopt het onderwijs vanuit de geest van Sint-Vincentius, patroon van de zuster van Berkenboom.

Een kenmerk van deze heilig is dat hij ‘zorg voor de minstbedeelden en zwakken’ als prioriteit stelde. We willen ons onderwijs ook vanuit die geest uitbouwen. Zorg voor alle kinderen. Maar ook zorg voor de mensen die bij ons tewerkgesteld zijn.
Zorg impliceert dat we in gesprek met ouders kiezen om de kinderen waarvoor we geen antwoord op de gegeven zorgvragen kunnen bieden, doorverwijzen indien nodig.
Zorg betekent differentiëren en begeleiden. Aandacht hebben voor de eigen persoonlijke ontwikkelingsweg van elk kind. Steeds werkend in de zone van de ‘naaste ontwikkeling’.

We inspireren ons onderwijs aan de optimistische visie van Feuerstein en Piaget. Beide ontwikkelingspsychologen die geloven in de mogelijkheden van elk kind. De principes van het Handelingsgericht werken zijn binnen in de school geïntegreerd.

Een natuurschool:

Berkenboom De Ritsheuvel staat voor een natuurlijke aanpak. Back – to – basic, groen en gezond, duurzaamheid en ecologie zijn belangrijke waarden. De school biedt onderwijs met een open en verkennende blik. Elk kind, met zijn talenten, staat centraal. Het wordt geprikkeld om op ontdekkingsreis te gaan doorheen zijn eigen kunnen en mogelijkheden. Met een open aanpak in open ruimtes zetten we ieder kind aan tot exploreren en experimenteren. Onze begeleiding stimuleert kinderen tot het zelfstandig maken van keuzes en het aanwakkeren van ondernemingszin. Samen werken, spelen, creëren, ontdekken en leren vormen de ‘groene’ draad ….

We streven naar een grote betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere participanten. Verantwoordelijkheidszin.

Kleur bekennen

Berkenboom De Ritsheuvel maakte een duidelijke keuze voor het concept natuur.
Het begrip natuur loopt als een “groene” draad door onze visie. School in de natuur door de binnen en buitenruimtes met elkaar te verbinden. Natuur in de school door de natuur naar binnen te brengen, ermee te werken, het te gebruiken in creaties en ervan te leren.

Onze pedagogiek legt de nadruk op wat kinderen kunnen en zijn en niet op wat ze nog niet kunnen en niet zijn.
We vertrouwen erop dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit vertrouwen leven we voor en dragen we over op de kinderen.
Verschillen zien we als een rijkdom. Elk kind, ieder mens, moet zich in honderd talen kunnen (leren)uiten. Het is aan ons, de volwassenen, om de kinderen met zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen en goed naar hen te luisteren.

Respectvolle communicatie

De leerkrachten hanteren een respectvolle houding naar elkaar en naar de kinderen toe. Zoals in elke leefgemeenschap kan er al eens een conflict optreden. “Sorry” zeggen, elkaar de hand schudden of een knuffel geven vinden wij een belangrijke waarde. Ook hier nemen we de tijd om dingen uit te praten, goed te maken en af te sluiten. De basis, de essentie om tot een fijne samenleving te komen is wederzijds respect.
Dit respect trekken we door naar alle contacten met ouders en externen..

We streven naar een hechte relatie, die altijd in het teken staat van de betrokkenheid en het welbevinden van ieder kind.

En dit alles gestoeld op de waarden vanuit de Christelijke traditie.

Uitgebreidere informatie lees je in ons schoolreglement.