Ritsklasje

Zorgjuf Monique

Hallo

Ik ben juf Monique.

Ik ben zorgcoördinator van de lagere school.

In het begin van mijn carrière heb ik meer dan 10 jaar in het tweede leerjaar gestaan.

Nu werk ik al meer dan 25 jaar in de zorg en dit vind ik bijzonder boeiend.

Naast mijn job ben ik ook nog mama van 3 volwassen kinderen en ben ik trotse oma van

7 kleinkinderen.

Samen met mijn man woon ik in Temse.

Ik hou van wandelen en fietsen in de natuur.

 

Mijn deur staat open voor alle kinderen groot en klein, met grote of kleine problemen. We gaan samen op zoek naar een oplossing.

Mijn deur staat open voor collega’s  voor advies bij didactische aanpak of aanpak van kinderen .

Mijn deur staat open voor ouders met vragen of zorgen.

Mijn deur staat ook  open voor externe medewerkers. (CLB-Logo-Ondersteuners …)

De naam Ritsklasje verwijst natuurlijk naar de naam van de school  DE  RITSHEUVEL ,met als symboliek, dat we  alle kinderen willen laten ‘ritsen’ zoals in het verkeer.  Iedereen op zijn manier en op zijn tempo, maar iedereen  mee vooruit  !

Ik ben op school op dinsdag, woensdag en donderdag.

Bij afwezigheid kan er altijd een briefje in mijn ‘RITSBUSJE’ gestopt worden.

In de klas

Tijdens de lessen godsdienst bestuderen wij het boeiende leven van Mozes. Onze grootste uitdaging bij wiskunde is het leren van de kommagetallen. De uurtjes taal worden gevuld met het aanleren van de werkwoordspelling. Is het nu met -d, -t of –dt? Voor ons geen probleem!

Bewegen doen we ook graag, het handbaltornooi in december is voor ons dan ook een hoogdag. In het voorjaar bereiden wij ons voor op het grote ‘Voetgangersexamen’ en nemen we deel aan het ‘Levend Verkeerspark’. Gedurende de wero-lessen gaan wij op speurtocht in de berm, we zoeken daar naar diertjes en plantjes. We houden ook een kleine zwerfvuilactie en gaan op bezoek in de kringloopwinkel.

Gedurende het hele schooljaar werken wij steeds aan onze zelfstandigheid. Elke maand werken wij hiervoor aan een contractwerk. Wij zijn ook heel muzisch: zo leren we zingen over de koningen van België, spelen we een echt toneel, maken we met klei een originele vis, beelden we allerlei dingen uit voor de spiegel en schrijven we een heus naamgedicht.

Ook aan sociale vaardigheden wordt er in onze klas hard gewerkt. Zo dansen we de ‘Move tegen pesten’ en zijn we voortdurend bezig met het bedenken van mooie complimentjes voor elkaar. Elke week deelt de juf een gouden, zilveren en bronzen medaille uit als beloning voor ons harde werk.