Ouderraad

 

 

Wanneer je een verbintenis wil realiseren tussen de school en ouders, is er natuurlijk een samenwerking nodig tussen beide. Dat realiseren we in onze ouderraad!

We ondersteunen de school zowel voor als achter de schermen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste steunpunten:

  • Financiële bijdrage leveren voor de aankoop van didactisch materiaal, om uitstappen te kunnen realiseren, …
  • Mee organiseren van bijeenkomsten (Kerstmarkt, Ambachtelijk Weekend, infomoment, …)
  • Hulp of organisatie van evenementen (Mosselfeest, Fuif, ….)
  • Verzorgen van verkoopacties om financiële bijdragen te kunnen leveren
  • Zoeken van sponsors

Bij het begin van het schooljaar doen wij steeds een extra oproep aan alle ouders om toe te treden tot onze ouderraad. Maar eigenlijk bent u het hele schooljaar door welkom om hieraan deel te nemen. Een ouderraad kan slechts efficiënt en doelgericht werken wanneer er voldoende leden zich willen engageren. Maar ook willen wij een brug slaan tussen alle ouders en de school bij specifieke problemen. Bij vragen of interesse kan u steeds mailen naar ouderraad@deritsheuvel.be.

De dagelijkse leiding van onze ouderraad is gekozen uit alle leden van de vereniging en kan u hier terugvinden.

Kelly – voorzitster