Vogels in de winter

Naar aanleiding van de vogeltelweek hebben de kinderen van de lagere school zich verdiept in het doen en laten van vogels in de winter. Sommige vogels zoals de zwaluw, ooievaar, … trekken naar het zuiden of komen naar hier vanuit het noorden zoals de gans. Anderen blijven hier en trekken hun plan. Ze passen hun voeding aan van insecten naar bessen en zaden. Bij langdurig vriesweer krijgen ze het moeilijk en kunnen we ze een handje helpen.