Yoga

Ook dit jaar organiseren we iedere maand een yoga-les. Er wordt steeds gewerkt met een thema.  Deze lessen gaan door in parochiezaal of

buiten als het weer het toelaat. Het is een vrije keuze.  De yoga-les wordt gegeven door de zorgjuf.

In de klas doet de juf een andere rustige activiteit zoals  muziek beluisteren, mandala kleuren, een luisterverhaal, …