Elke maandag, dinsdag en donderdag is er gelegenheid tot studie voor de leerlingen van groep 2 tot 6. Dit van 16.00u tot 17.00u. De kinderen kunnen enkel om 16.30u of 17.00uf afgehaald worden aan de witte deur op de parking.  Op deze manier kunnen de kinderen rustig aan hun taken werken. Afhankelijk van het aantal kinderen in de naschoolse opvang, kunnen vanaf januari ook de kinderen van groep 1 naar de studie gaan.

De studie gaat steeds door in de klas van groep 4 of groep 5.

Vanaf 17.00u (als ze dan nog niet zijn afgehaald) gaan de studieleerlingen naar de buitenschoolse opvang.

Tijdens deze studie kunnen ze op school hun huistaken maken. Indien nodig zijn er ook Chromebooks ter beschikking voor de kinderen. De leerkracht controleert of ze het werk hebben uitgevoerd.