Door het stadsbestuur wordt er, tegen betaling, voorschoolse opvang voorzien vanaf 07.00 u. tot 8.15 u en naschoolse opvang van 16.00 u tot 18.30 u.
Woensdag is er opvang tot 12.15u.
Dit gebeurt op school in het opvanglokaal, bereikbaar via de witte deur op de parking.

Voor vakantieopvang schrijf je best tijdig in via de website van de stad www.sint-niklaas.be of via de begeleiders van de opvang.

Contactgegevens: sprinkhaan@sint-niklaas.be of 03/7783630