Lieveheersbeestjes klas

augustus 7, 2018

In de klas Een schooljaar vol maken we er een groots avontuur van. Samen bedenken we welke activiteiten we kunnen doen met een knipoogje naar ontluikend lezen, rekenen en schrijven. Schrijfdans is er een onderdeel van. Daar ondersteunt juf Veronique ons. We zijn vaak op stap in de natuur. Op school in onze eigen moestuin […]

   Zorg in de kleuterschool Zorgen voor jouw kleuter  is kijken en luisteren, troosten en aanmoedigen erop toezien en ons actief inzetten voor het ‘welbevinden van je kind’. Een kleuter leert pas als hij zich goed voelt, het totaal persoontje zich aanvaard weet. Het scheppen van een beleef-en  leeromgeving dat voor ieder kind uitdaging en houvast […]

In de klas De vaardigheden die in de 1e kleuterklas werden aangeleerd, worden hier uitgebreid en verfijnd. Een vierjarige kleuter is een echte ‘spons’. Hij of zij neemt alles in zich op en staat open voor heel wat nieuwe dingen. In de klas werken we ook dagelijks aan een veilig klasklimaat, waarin fouten maken gezien […]

In de klas In ons klasje worden we vergezeld van onze lieve klaspop Anna. Samen met Anna leren we spelenderwijs vele dingen, maar zich geborgen en veilig voelen in de klas, bij de juf en bij de andere kleuters is het allerbelangrijkste. Aan de hand van boeiende en uitdagende materialen worden de peuters en kleuters […]

In de klas Tijdens de lessen godsdienst bestuderen wij het boeiende leven van Mozes. Onze grootste uitdaging bij wiskunde is het leren van de kommagetallen. De uurtjes taal worden gevuld met het aanleren van de werkwoordspelling. Is het nu met -d, -t of –dt? Voor ons geen probleem! Bewegen doen we ook graag, het handbaltornooi […]