Buitenruimte

 

Op de Ritsheuvel kiezen we bewust voor een uitdagend ingerichte klimaatvriendelijke buitenruimte. Deze buitenruimte biedt aan elk kind de                            kans zich te ontwikkelen in harmonie met de natuur, met zichzelf en met anderen.

Deze buitenruimte heeft zowel een ontspannende als educatieve functie:

  • Het ontdekken van en experimenteren met natuurmateriaal prikkelt creativiteit en fantasie. Het motiveert kinderen om zelf initiatief                                te nemen. Dit zorgt spontaan voor betekenisvol leren.
  • Zorgen voor en ontdekken van dieren en planten bevordert de verantwoordelijkszin en waarden-en normbesef.
  • Door die ontdekkingstocht ook klasoverschrijdend te beleven delen ze niet alleen het respect voor de natuur maar ook zorg en                      verantwoordelijkheid voor elkaar.
  • Vrij spelen in de buitenruimte stimuleert de motorische ontwikkeling en laat een kind echt “kind” zijn.  Onze ruimte nodigt uit tot avontuurlijk en uitdagend spel .
  • We geven onze kinderen de kans om in kleinere groepjes of individueel even tot rust te komen. Daartoe voorzien we afgebakende                            zones waar ze kunnen genieten en zich goed voelen in de natuur.
  • Waar kan kiezen we voor “outdoor education” en vervangt de buitenruimte het klaslokaal.
  • We kiezen bewust voor duurzame en klimaatvriendelijke materialen en zones. Dit ontwikkelt burgerzin en zorg dragen voor een                          leefbare wereld.

Dit evenwicht tussen natuur en avontuur geeft onze kinderen “Zin in leren, zin in leven”