Gezondheid

BEWEGEN EN GEZONDE VOEDING: iedereen weet dat dit belangrijk is. We willen er op school ook actief werk van maken.

Elke woensdag is FRUITDAG. Daarom bieden we vrijblijvend een fruitabonnement aan en krijgen de kinderen 36 schoolweken lang een vers stuk fruit. Hiervoor gaan we in samenwerking met Oog voor lekkers.

Als tussendoortje kiezen we voor zo weinig mogelijk koeken. Koeken met chocolade vermijden we als dagelijkse tussendoortjes. We zouden het fijn vinden indien elke dag een fruitdag was in de lagere school. In onze kleuterschool is het elke morgen fruitdag en in de namiddag worden zowel fruit als droge koek toegelaten.

Ook sport en spel is belangrijk. Onze Ritsheuvelspeelplaats is uitdagend ingericht. Naast de lessen beweging worden er vaak ateliers aangeboden met natuuractiviteiten.

Gezonde voeding promoten we niet alleen met fruit. Frisdrank en snoepgebruik bannen we uit de school.

We werken ook aan een drank- en plasbeleid. In de klas kunnen de kinderen water drinken. Rond plassen worden er in elke groep afspraken gemaakt, maar steeds vanuit het oogpunt de gezondheid na te streven. Hierover hoor je meer bij de leerkracht zelf tijdens de infomomenten.

Buitenlessen Omdat gezonde frisse buitenlucht belangrijk is en kinderen weerbaarder maakt tegen ziektes en verkoudheden, hebben we een buitenklas ingericht. Elke klas zal hiervan gebruik maken om op geregelde tijdstippen een les in open lucht te geven.

Daarnaast willen we ook vaak gebruik maken van de bosrijke en natuurlijke groene omgeving waar onze school in gelegen is. Geregeld trekken we de natuur in om er te leren en te spelen.
We organiseren jaarlijks NATUURATELIERS.
In de kleuterschool is actief natuur beleven een dagelijks gebeuren.

Voor wie over de middag blijft eten op school (lagere school en kleutergroep 3), is er de wekelijks vaste buiteneetdag. Elke vrijdag eten we onze boterhammen in open lucht.
We promoten ook om op donderdag een VEGGIEDAG (vleesvrije) dag te houden: groenten en fruit bij de boterham is ook gezond en lekker. Doen jullie mee?