Huiswerk

Vaak komt de vraag hoelang en hoeveel huiswerk de kinderen hebben…
De algemene regel is dat voor kinderen in de lagere school het volgende geldt:

Groep 1 en 2: niet meer dan een half uur per dag.
Groep 3 en 4: Tussen 30 minuten en 45 minuten per dag.
Groep 5 en 6: één uur per dag.

 

Best is om hiervoor thuis vaste afspraken en een vast ritueel te voorzien. Als ouder ken je best je eigen kind.

Eerst wat spelen of direct aan het huiswerk beginnen na schooltijd?
Algemeen zorg je er wel best voor om geen TV, radio of computer (afleiders) te hebben aanstaan. Indien mogelijk een vaste rustige plaats om het huiswerk te laten maken, maar best onder toezicht van één van de ouders.

Komen kinderen er niet uit? Lukt het niet? Noteer dan in de agenda dat het huiswerk niet gemaakt is (of afgewerkt is) en geef de reden aan. Indien nodig, wordt het huiswerk gedifferentieerd in overleg met de ouders.