MISSIE

Missie Berkenboom De Ritsheuvel

We zijn een kleinschalige, bruisende en authentieke basisschool waar we, midden in het groen, kwaliteitsvol onderwijs bieden.

We organiseren een gestructureerde leeromgeving in jaarklassen waar we heel zorgzaam omgaan met elkaar, met onze dieren en met de natuur.

Ontdekken, beleven en leren staan centraal in onze natuurschool.

We helpen onze kinderen om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen met de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die bijdragen aan de huidige en toekomstige superdiverse samenleving met haar uitdagingen.