Bewegingsopvoeding

augustus 13, 2018

Ik wil graag met uw kind aan de slag om zijn/haar lichaam beter te leren kennen, de motoriek te verbeteren en zijn/haar grenzen te verleggen. In De Ritsheuvel 2.0 gaat er ook meer aandacht naar het contact met de natuur. We zullen dus zoveel mogelijk buiten sporten en de buitenterreinen van onze school en de […]

In de klas Welkom in de eekhoorntjesklas… In de lessen Nederlands werken we verder met de methode ‘Tijd voor Taal accent’.  Alle taalaspecten komen hierin aan bod.  In het eerste semester organiseren we peer tutoring: samen begrijpend lezen met een leesmakkertje uit groep 4. Zo leren we met en van elkaar…  Tijdens de lessen wiskunde verdiepen we ons verder […]

In de klas We verdiepen ons verder in wiskunde, Nederlands en wereldoriëntatie met boeiende thema´s, doe-werkvormen en uitstappen. Een nieuwe taal Frans leren we door elke dag ermee bezig te zijn.   De lessen wiskunde, Nederlands en Frans worden in een wekelijks contract aangeboden. Zo stimuleren we structuur, leren leren en plannen. Evalueren en kennis […]

Wat staat er op het programma in de vosjesklas ? ✔ Godsdienst:  De lessen godsdienst worden verzorgd door godsdienstjuf Lieve. Wat is het verschil tussen een symbool en een teken?, Het prachtige Mozesverhaal vol symboliek, Wat zijn conflicten en hoe lossen we ze op een goede manier op?, Wat is het geweten en wat doet […]

Wat leren we in het derde leerjaar ? ✔ Godsdienst: Onze godsdienstlessen vertrekken vanuit de methode ‘Tuin van Heden.nu’ .We ontdekken in oude verhalen vele linken naar ons leven van vandaag en stellen de persoon van Jezus centraal, die ten allen tijde heel vergevingsgezind en respectvol was en is. ✔ Rekenen: De rekenmethode ‘Reken Maar’ […]

In de klas In groep 2 leren we rekenen tot 100, ontdekken we de maaltafels, oefenen we de hoofdletters en lezen we heel veel. We zoeken naar onze muzische talenten, werken in de tuin, brengen een bezoekje aan het speelgoedmuseum en nog zoveel meer… Nieuwsgierig? Kom dan af en toe eens tussen onze foto’s snuisteren! […]

Welkom in de vlinderklas ! Fladder samen met ons van a tot z en van 1 naar 2 tot 20. Dagelijks oefenen we onze splitsingen tot 10. We ontdekken ook proefondervindelijk alles over de liter, de meter, de kilogram, het uur en het halfuur. Samen met ‘Zoem’ leren we alle letters aan. Daarnaast maken we […]