Bewegingsopvoeding

augustus 13, 2018

Ik wil graag met uw kind aan de slag om zijn/haar lichaam beter te leren kennen, de motoriek te verbeteren en zijn/haar grenzen te verleggen. In De Ritsheuvel 2.0 gaat er ook meer aandacht naar het contact met de natuur. We zullen dus zoveel mogelijk buiten sporten en de buitenterreinen van onze school en de […]

  Elke klas heeft een eigen klasdiertje. Ik heb gekozen voor een EGELTJE. Een egeltje is een heel nuttig diertje. Soms ziet het er heel schattig en aaibaar uit, maar soms is het volledig in zichzelf gekeerd en zet het zijn stekeltjes uit…net zoals bij kinderen die het wat moeilijk hebben  of extra aandacht nodig […]

In de klas Welkom in de eekhoorntjesklas… In de lessen Nederlands werken we verder met de methode ‘Tijd voor Taal accent’.  Alle taalaspecten komen hierin aan bod.  In het eerste semester organiseren we peer tutoring: samen begrijpend lezen met een leesmakkertje uit groep 4. Zo leren we met en van elkaar…  Tijdens de lessen wiskunde verdiepen we ons verder […]

In de klas Elke wijze uil, begon ooit als uilskuiken en zo starten wij ook in het 5e leerjaar. Naast taal, rekenen en spelling, laat ik jullie verliefd worden op de Franse taal. Al heel snel kunnen jullie jezelf voorstellen in het Frans en tellen tot 10, 20 en 100 of vertellen hoe laat de […]

Wat staat er op het programma in de vosjesklas ? ✔ Godsdienst:  De lessen godsdienst worden voornamelijk verzorgd door godsdienstjuf Lieve. Wat is het verschil tussen een symbool en een teken?, Het prachtige Mozesverhaal vol symboliek, Wat zijn conflicten en hoe lossen we ze op een goede manier op?, Wat is het geweten en wat […]

Wat leren we in het derde leerjaar ? ✔ Godsdienst: Onze godsdienstlessen vertrekken vanuit de methode ‘Tuin van Heden.nu’ .We ontdekken in oude verhalen vele linken naar ons leven van vandaag en stellen de persoon van Jezus centraal, die ten allen tijde heel vergevingsgezind en respectvol was en is. ✔ Rekenen: De rekenmethode ‘Reken Maar’ […]

In de klas In groep 2 leren we rekenen tot 100, ontdekken we de maaltafels, oefenen we de hoofdletters en lezen we heel veel. We zoeken naar onze muzische talenten, werken in de tuin, brengen een bezoekje aan het speelgoedmuseum en nog zoveel meer… Nieuwsgierig? Kom dan af en toe eens tussen onze foto’s snuisteren […]

Welkom in de vlinderklas ! Fladder samen met ons van a tot z en van 1 naar 2 tot 20. Dagelijks oefenen we onze splitsingen tot 10. We ontdekken ook proefondervindelijk alles over de liter, de meter, de kilogram, het uur en het halfuur. Samen met ‘Zoem’ leren we alle letters aan. Voor schrift starten […]